Alarm og overvåkning

Utleie av alarm- og kameraanlegg

Tyveri fører til ekstra kostnader og forsinkelse av prosjekter. I en fersk spørreundersøkelse som Byggenæringens Landsforening har gjennomført, svarer 50 prosent av byggentreprenørene at de har blitt utsatt for tyveri på byggeplass. 22 prosent svarer at de ble utsatt for i tyveri 2019.

Stolt Security tilbyr utleie av alarm- og kameraanlegg ved midlertidige og akutte sikringsbehov, f.eks. på byggeplass. Våre stand alone-anlegg monteres på kort varsel - som regel samme dag de blir bestilt - og rutes til døgnbemannet alarmstasjon.

Detektorene er trådløse og det er kun selve hovedenheten som må tilkobles strøm. Dette gir oss stor fleksibilitet og mulighet til å holde kostnadene lavere.

Enkelt oppsett gjør at her kan man velge om man ønsker å kun få alarmene inn på en app eller om man i tillegg vil koble denne til en FG godkjent alarmstasjon.

Vi har også portable kameraskap som enkelt kan monteres og flyttes underveis i prosjektet.Denne kan utstyres med 1 eller 2 kameraer med god rekkevidde og høyttaler funksjon.Alarmstasjon vil varsle at uvedkommende er observert, og på den måten skremme uvedkommende bort.Vi har god erfaring med denne typen portable skap, som gir god oversikt når de monteres høyt.

Stolt Security hjelper deg med å finne hensiktsmessige løsninger til en konkurransedyktig pris.

Kontakt oss gjerne for mer informasjon.