Alarm og overvåkning

Utleie av alarm- og kameraanlegg


Tyveri fører til ekstra kostnader og forsinkelse av prosjekter. I en fersk spørreundersøkelse som Byggenæringens Landsforening har gjennomført, svarer 50 prosent av byggentreprenørene at de har blitt utsatt for tyveri på byggeplass. 22 prosent svarer at de ble utsatt for i tyveri 2019.


Stolt Security tilbyr utleie av alarm- og kameraanlegg ved midlertidige og akutte sikringsbehov, f.eks. på byggeplass. Våre stand alone-anlegg monteres på kort varsel - som regel samme dag de blir bestilt - og rutes til døgnbemannet alarmstasjon.

Detektorene er trådløse og det er kun selve hovedenheten som må tilkobles strøm. Dette gir oss stor fleksibilitet og mulighet til å holde kostnadene lavere.

Enkelt oppsett gjør at her kan man velge om man ønsker å kun få alarmene inn på en app eller om man i tillegg vil koble denne til en FG godkjent alarmstasjon.


Vi har også portable kameraskap som enkelt kan monteres og flyttes underveis i prosjektet. Denne kan utstyres med 1 eller 2 kameraer med god rekkevidde og høyttaler funksjon. Alarmstasjonen vil varsle at uvedkommende er observert, og på den måten ha en preventiv virkning for å få  uvedkommende bort. Vi har god erfaring med denne typen portable skap, som gir god oversikt når de monteres høyt.

Stolt Security hjelper deg med å finne hensiktsmessige løsninger til en konkurransedyktig pris.

Kontakt oss gjerne for mer informasjon.