GDPR Rådgivning

Nye og strengere personvernregler felles for det meste av Europa, kjent som General Data Protection Regulation, gir alle virksomheter større ansvar for å ivareta personvern. Å håndtere de nye kravene i praksis krever bevissthet om temaet, og hvordan man strukturer prosessen til å følge de lovpålagte kravene, samtidig som de ikke gir unødig merarbeid for din bedrift. 


 Vi kan ta pulsen på hvordan det står til med personvernet i din organisasjon, og gi veiledning i hvordan man kan gjøre videre arbeid så lett som mulig for seg selv så man må bruke minst mulig tid og penger på å etterleve kravene.

Stolt Security kan tilby følgende innen GDPR rådgivning:

Temperaturmåling på GDPR-situasjonen i din organisasjon.                                                                  Vi går gjennom en sjekkliste sammen, hvor du svarer på slik du tror det er hos deg. Det vil gi oss en indikasjon på hvor god etterlevelsen er hos deg. Om det må svares med usikkerhet på noen spørsmål er det også nyttig, og sier noe om hvor det kan være behov for å få mer oversikt. Vi vil ut fra dette gi en rapport med hovedmomentene det kan være nyttig å følge opp videre, og råd til hvordan det kan gjøres.

Grundig persondata-gjennomgang hvor vi gis tilgang til å se på hvor data lagres, og hvor vi kan få stille spørsmål. Dere velger omfang og begrensninger for hva vi skal spørre om. Vi vil ikke nødvendigvis ha behov for å se den faktiske dataen, men spørsmålene er ment å gi en bevissthet om hva persondata er og hvor det tradisjonelt har pleid å hope seg opp. Fra tiden før GDPR hadde persondata har mye mer og mindre nyttig som det kunne være kjekt å ha en dag hopet seg opp på steder som ikke lenger ansees for å være egnede måter å lagre dataen, og noe av dataen er ikke lenger noe man skal ha uten et aktivt samtykke fra personen det gjelder. Formen på en slik GDPR-revisjon fra Stolt Security kan gjerne være som en dialog, men hvor vi benytter vår erfaring til å stille kritiske spørsmål og gi anbefalinger som er fullt og helt tilpasset din organisasjon, innenfor de rammene vi blir enige om.

Privacy by design er et konsept hvor man planlegger systemer og prosesser for at personvern blir ivaretatt i alt man gjør, og man ikke samler opp lagre av data man aktivt må bruke tid og penger på å administrere. Lager man en liste hvor data på et tidspunkt skal ut, så må enten noen passe på at ting blir slettet i tide, eller man legger det opp på en måte som gjør at jobben gjøres automatisk, eller behov for handling melder seg når tiden er riktig. Å planlegge rett sparer mye tid og penger fremover i tid. Men det kan være vanskelig å vite hvor man skal begynne. Vi kan hjelpe deg med å planlegge for minst mulig fremtidig ekstraarbeid, og dermed spare aktiv administrasjon, og dermed tid og penger. For å kunne hjelpe deg med dette må vår rådgiver få innsyn i arbeidsprosesser, og vil foreslå endringer, men hvor din tilbakemelding på forslagene er viktig. Tiltakene må virke i praksis, og ikke komme i veien for å gjøre den jobben man skal gjøre. Om man planlegger personvern riktig kommer det aldri i veien, men man vil i stedet se at man har mer oversiktlig og oppdatert data å jobbe med, og man kan oppleve økt effektivitet. Men noen ganger kan det være krevende å gjøre en omlegging. Vi vil arbeide sammen med deg for å finne de riktige tiltakene for å gjøre din fremtidige arbeidsdag lettere.

Kontakt oss gjerne for mer informasjon